Tel mee met taal

LeraarLink zet zich in om laaggeletterdheid te verminderen.

Gelijke kansen alliantie

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners. Tel mee met Taal gaat door tot eind 2021.

Tel mee met Taal wil laaggeletterdheid aan twee kanten aanpakken: door het bevorderen van lezen en het plezier in lezen.

Waarom LeraarLink?

Lesmateriaal beschikbaar


LeraarLink biedt lesmateriaal dat aansluit bij uw wensen.

Ervaring terugbrengen laaggeletterdheid


LeraarLink heeft ervaring met het terugbrengen van laaggeletterdheid.

Ervaren leraren


Lessen en coaching worden uitsluitend verzorgd door leraren en leraren in opleiding.

Hulp subsidieaanvraag


LeraarLink helpt u graag bij de subsidieaanvraag.

Samen sterk


Intensief contact over de voortgang tussen leraar, ouder en school is voor ons een belangrijke voorwaarde.

Maatwerk


Wij bieden een maatwerktraject op basis van uw wensen.

Subsidie programma

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Maximale bedragen

Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is €1.300.000 beschikbaar. De subsidie wordt uitgekeerd op van loting als het subsidieplafond wordt overschreden. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

CategorieMax. bedrag per cursistMax. bedrag per subsidieaanvraagVergoed tot
Opleidingstrajecten en ouders€ 600€ 125.00067%

Mogelijke invulling van de toe te kennen subsidie

De Tel mee met Taal subsidie kan worden ingezet voor diverse maatwerk trajecten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taaltraject voor ouders, het verbeteren van hun digitale vaardigheden, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren, hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen, of activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu.

Bekijk hier de aanvraagformulieren en voorbeeldversies.

Heeft u interesse in een samenwerking met LeraarLink voor het vormgeven van een maatwerk Tel mee met Taal traject op uw school? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen? E-mail ons

info@leraarlink.nl

Liever telefonisch? Bel

06 171 07 572

Versterk ons team!

LeraarLink is op zoek naar docenten, docenten in opleiding, of andere personen met onderwijsaffiniteit voor het geven van examentrainingen.