Sterk Techniekonderwijs

LeraarLink zet zich in voor Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), Platform TL, LeraarLink en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. LeraarLink helpt u graag met de ontwikkeling van een regiotraject Sterk techniekonderwijs.

Waarom LeraarLink?

Hulp subsidieaanvraag


LeraarLink helpt u graag bij de subsidieaanvraag.

Ervaring ontwikkeling samenwerkingsverband


LeraarLink heeft ervaring met het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in de regio.

Coördinatie per locatie


Leraarlink zorgt voor menselijk ondersteuning op iedere vmbo- of mbo locatie.

Lesmateriaal technische keuzevakken


LeraarLink helpt u graag bij de ontwikkeling van het lesmateriaal van technische keuzevakken.

Samen sterk


Intensief contact tussen de vmbo-scholen, mbo scholen en het bedrijfsleven over de voortgang van het regiotraject.

Maatwerk


Wij bieden een maatwerktraject op basis van uw wensen.

Subsidie programma

Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Voor de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier dat is te vinden op de website dus-i.nl. Subsidie was aan te vragen van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019.

Mogelijke invulling van de toe te kennen subsidie

De Sterk techniek onderwijs subsidie kan worden ingezet voor diverse maatwerk trajecten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van technische keuzevakken, zoals zorgtechnologie, duurzame energie en groentechnologie. Daarnaast kunnen vmbo- leerlingen ook ervaring opdoen in de techniek door een deel van de vmbo-opleiding te volgen in het bedrijfsleven of op het mbo. Het ontwerpen van een technohub of techniekcampus behoord ook tot de mogelijkheden.

Heeft u interesse in een samenwerking met LeraarLink voor het vormgeven van een maatwerk Sterk techniektraject op uw school? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen? E-mail ons

info@leraarlink.nl

Liever telefonisch? Bel

06 171 07 572

Versterk ons team!

LeraarLink is op zoek naar docenten, docenten in opleiding, of andere personen met onderwijsaffiniteit voor het geven van examentrainingen.