Nationaal Programma Onderwijs

Bied uw leerlingen de ondersteunng die ze nodig hebben voor ontwikkeling en perspectief.

Wat is het Nationaal Programma Onderwijs?

Het Nationaal Programma Onderwijs is een steunprogramma opgezet door de overheid voor zowel het herstel als de ontwikkeling van het onderwijs. In totaal is er 8,5 miljard beschikbaar voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs. Met de financiële middelen die de overheid momenteel biedt, kunnen scholen de leerlingen helpen om hun achterstanden in te halen en zich daarbij verder te ontwikkelen.

Over LeraarLink

LeraarLink is in 2014 opgericht door twee leraren met ruim 12 jaar onderwijservaring. Sindsdien organiseren wij op VO- en PO-scholen onder andere bijlessen, lente-en zomerscholen, examentrainingen en doorstroomprogramma’s door heel Nederland. Zo helpen we scholen en leraren de beste resultaten te behalen.

Sinds maart 2020 hebben wij ons samen met honderden onderwijsprofessionals hard ingezet om ruim 4.000 leerlingen te helpen hun door corona opgelopen achterstanden weg te werken. Deze ervaring zetten wij graag in om de kansen optimaal te benutten die het Nationaal Programma Onderwijs biedt.

Onze aanpak

Lesmateriaal beschikbaar

Uniek lesmateriaal dat aansluit bij de specifieke leerbehoefte van de leerlingen. Zodat elke leerling geholpen wordt om zijn/haar specifieke achterstanden weg te werken.

Ervaren leraren

De kwaliteit wordt bij LeraarLink gewaarborgd door uitsluitend samen te werken met leraren, leraren in opleiding en personen met sterke onderwijsaffiniteit.

Maatwerk

Elk programma wordt in nauwe samenwerking met de school opgesteld door LeraarLink.

21st century skills

Tijdens onze programma’s wordt aandacht besteed aan 21st century skills.

Duurzaam investeren in het onderwijs: een strategische aanpak

Een kernwaarde van onze aanpak is duurzaamheid. Samen met scholen zorgen we dat onze interventies niet alleen eenmalig zijn, maar ook een blijvende impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we door systematische problematiek in kaart te brengen en samen met scholen aan innovatieve oplossingen te werken.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt aan scholen gevraagd om de schoolscan in te bedden in de reguliere kwaliteitszorgsystematiek zodat de interventies van het Nationaal Programma Onderwijs ook op de lange termijn onderderdeel worden van het schoolbeleid. Voor het Nationaal Programma Onderwijs bieden we daarom een uniek voortraject aan voor scholen, waarbij we de gemaakte schoolscan gaan analyseren. Samen brengen we de uitdagingen in kaart en kijken we waar de kansen liggen om het onderwijs langdurig te verbeteren.

Na een hechte partnerschap via LeraarLink ben ik blij dat ik de kans heb gekregen om bij het Grotius College aan de slag te gaan.”

– Julia Kraaijeveld, docente Engels en Nederlands

Wij werken uitsluitend werken met leraren, leraren in opleiding en personen met sterke onderwijsaffiniteit. Hierdoor zien we vaak dat er een synergie ontstaat tussen leraren en onze opdrachtgevers. Meermaals is gebleken dat voor leraren een baan of stage bij onze opdrachtgevers een aantrekkelijke optie is, waar ze graag gebruik van maken. Zo investeren we duurzaam in onze partnerscholen en helpen we ze omgaan met het huidige lerarentekort.

Een greep uit onze opdrachtgevers

De menukaart als leidraad

Op 10 mei heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een zogenaamde menukaart gepubliceerd. Dit is een lijst van aanbevolen interventies waar scholen uit kunnen kiezen om een eigen plan te maken en zo goed mogelijk te kunnen profiteren van het Nationaal Programma Onderwijs. Hieronder ziet u de lijst. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden om deze interventies zo effectief mogelijk in te zetten.

Mogelijke interventies

A: Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

 • Voor- en vroegschoolse interventies
 • Uitbreiding onderwijs
 • Zomer- of lentescholen

B: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

 • Een-op-een-begeleding
 • Individuele instructie
 • Instructie in kleine groepen
 • Leren van en met medeleerlingen
 • Feedback
 • Beheersingsgericht leren

C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

 • Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
 • Sportieve activiteiten
 • Cultuureducatie

D: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

 • Metacognitie en zelfregulerend leren
 • Samenwerkend leren

E: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

 • Klassenverkleining
 • Onderwijsassistenten/instructeurs

F: Faciliteiten en randvoorwaarden

Alleen ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E

 • Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
 • Ouderbetrokkenheid
 • Digitale technologie

Sparren over wat we voor u kunnen betekenen?

Sparren over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw gegevens hier achter en we nemen spoedig contact met u op.

  Gelijk aan de slag?

  Vraagt u zich af wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons op 06 260 29 968.

  Contact opnemen