Doorstroomprogramma vmbo - havo

LeraarLink faciliteert in gelijke kansen voor leerlingen en bevordert de doorstroom van het vmbo naar de havo.

Waarom het doorstroomprogramma?

In Nederland gaan kinderen naar de basisschool, vervolgen hun loopbaan aan het middelbare onderwijs en gaan mogelijk studeren. Maar het verloop is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Inmiddels is bewezen dat leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten verschillende onderwijsloopbanen kunnen hebben. Leerlingen die minder economische, sociale en culturele hulpbronnen tot hun beschikking hebben (gehad) tijdens hun schoolloopbaan vallen sneller uit of stromen sneller af naar een lager niveau dan ze aankunnen.

Een LeraarLink doorstroomprogramma biedt ondersteuning op maat in 3 en/of 4 vmbo aan leerlingen die willen doorstromen naar de havo. Deze begeleiding richt zich op studievaardigheden, plannen & organiseren, motivatie en inhoudelijke hulp. Onze begeleiding kan individueel zijn of in groepjes, waar we ouders en mentoren altijd actief in betrekken.

Waarom Leraarlink?

Lesmateriaal beschikbaar


LeraarLink biedt lesmateriaal dat aansluit bij het lesmateriaal van uw school.

Vmbo - havo


We creëren een soepele overgang voor vmbo-leerlingen naar de havo.

Ervaren leraren


Lessen en coaching worden uitsluitend verzorgd door leraren en leraren in opleiding.

Hulp bij subsidieaanvraag


LeraarLink helpt u graag bij de subsidieaanvraag.

Samen sterk


Intensief contact over de voortgang tussen leerling, leraar, ouder en school is voor ons een belangrijke voorwaarde.

Maatwerk


We bieden een maatwerktraject op basis van uw wensen.

Subsidieaanvraag

Tot en met 30 april 2021 is er voor maximaal 35 leerlingen per vmbo-locatie €700 per leerling subsidie aan te vragen, om de doorstroom van vmbo-leerlingen naar de havo te ondersteunen. Het is ook mogelijk om zowel subsidie aan te vragen voor de groep leerlingen die willen doorstromen naar het mbo, als de groep die willen doorstromen naar de havo.

Subsidie aanvragen? LeraarLink helpt u graag bij het aanvragen van de subsidie.
Doe hier uw subsidieaanvraag.

Werkwijze

LeraarLink kan de gehele organisatie en begeleiding van een doorstroomprogramma vormgeven en opzetten. Van begin tot eind, of een onderdeel ervan in samenwerking met uw school.

Een doorstroomprogramma kan uit verschillende activiteiten bestaan, zoals onderwijs tijdens de zomerperiode en extra begeleiding gedurende en rondom de overgang. Mogelijke onderdelen waar een LeraarLink doorstroomprogramma mee kan helpen zijn:

  • Extra voorbereiding op gevraagde werkhouding op de havo;
  • Persoonlijke begeleiding en coaching van de leerlingen;
  • Het leren benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
  • Training en coaching in betrokkenheid van leraren en ouders;
  • Lesmateriaal dat leerlingen voorbereidt op de uitdagingen in het mbo.

LeraarLink heeft ervaring met het organiseren van verschillende vormen van het doorstroomprogramma. Hierdoor kan LeraarLink het doorstroomprogramma laten aansluiten bij de specifieke behoeften van de leerlingen en de school.

Heeft u interesse in een samenwerking met LeraarLink voor het vormgeven van een maatwerk doorstroomprogramma op uw school? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u vragen?
Stuur een mail

info@leraarlink.nl

Liever telefonisch?
We zijn bereikbaar op

06 171 07 572