Doorstroomprogramma PO-VO

LeraarLink faciliteert in gelijke kansen voor leerlingen en bevordert de doorstroom van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

Waarom het doorstroomprogramma?

Basisscholen en middelbare scholen kunnen gezamenlijk een doorstroomprogramma PO – VO organiseren. Zodat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden. Het doorstroomprogramma is bedoeld voor leerlingen die bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een hoger niveau aankunnen en dat ook willen. Leerlingen met lager opgeleide ouders blijken, ondanks gelijke cognitieve capaciteiten, minder ver te komen dan hun leeftijdgenoten met hoger opgeleide ouders. Het doorstroomprogramma kan zich bijvoorbeeld richten op cognitieve en metacognitieve vaardigheden van de leerlingen, en een stimulerende thuissituatie en ouderbetrokkenheid bevorderen.

Waarom Leraarlink?

Lesmateriaal beschikbaar


LeraarLink biedt lesmateriaal dat aansluit bij het lesmateriaal van uw school.

PO - VO


We creëren een soepele overgang van het PO naar het VO.

Ervaren leraren


Lessen en coaching worden uitsluitend verzorgd door leraren en leraren in opleiding.

Hulp bij subsidieaanvraag


LeraarLink helpt u graag bij de subsidieaanvraag.

Samen sterk


Intensief contact over de voortgang tussen leerling, leraar, ouder en school is voor ons een belangrijke voorwaarde.

Maatwerk


We bieden een maatwerktraject op basis van uw wensen.

Subsidieaanvraag

De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen dat in 2016 door het kabinet is opgezet om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Voor de doorstroomprogramma’s stelt het ministerie van Onderwijs per deelnemende leerling dit jaar duizend euro beschikbaar, met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma PO-VO.

 

 

Subsidie aanvragen? De subsidie is van 20 februari tot en met 30 april 2021 aan te vragen. Wanneer u subsidie aangevraagd heeft, ontvangt u voor 1 september een beslissing op uw aanvraag.

Werkwijze

LeraarLink kan de gehele organisatie en begeleiding van het doorstroomprogramma PO-VO vormgeven en opzetten. Van begin tot eind, of een onderdeel ervan in samenwerking met school. Mogelijke onderdelen waar LeraarLink mee kan helpen zijn:

  • het versterken van cognitieve vaardigheden;
  • het versterken van metacognitieve vaardigheden;
  • het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie;
  • Het aanvragen van de doorstroomsubsidie.

LeraarLink heeft ervaring met het organiseren van verschillende vormen van het doorstroomprogramma. Hierdoor kan LeraarLink het doorstroomprogramma laten aansluiten bij de specifieke behoeften van de leerlingen en de school.

Heeft u interesse in een samenwerking met LeraarLink voor het vormgeven van een maatwerk doorstroomprogramma op uw school? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u vragen?
Stuur een mail

info@leraarlink.nl

Liever telefonisch?
We zijn bereikbaar op

06 171 07 572